Zajęcia terenoznawcze

Lokalizacja Ośrodka pozwala na przygotowanie ciekawych zajęć terenoznawczych z wykorzystaniem map, kompasów oraz innych urządzeń nawigujących. Załęczański Park Krajobrazowy sprzyja organizacji biegów na orientacjegier terenowych oraz przełajowej jazdy rowerem na orientacje. Zaplecze techniczne ośrodka pozwala na zorganizowanie zajęć astronomicznych przy użyciu teleskopów, pod opieką profesjonalnej kadry instruktorskiej.