Zielone szkoły

Zielone szkoły w Nadwarciańskim Grodzie to przeniesienie lekcji z czterech ścian do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i przeprowadzenie nietypowych zajęć, które na długo pozostaną w pamięci uczniów.  Aktywność i bliski kontakt z naturą sprawiają, że młodzi ludzie szybciej zapamiętują nowe wiadomości. Wspólne wyprawy do lasu, warsztaty terenowe, czy spacer nad rzekę pozwolą dzieciom łatwiej przyswoić wiedzę z geografii, przyrody i chemii, a przede wszystkim zobaczyć na własne oczy to, o czym dotychczas uczyły się w szkolnych ławach.

Zajęcia są podzielone na bloki tematyczne wraz z podziałem na wiek:

  • przedszkola i zerówki,
  • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe.

Przedszkola i zerówki

BLOK PRZYRODA

BLOK POWIETRZE

Szkoły podstawowe

BLOK WODA

BLOK PRZYRODA

BLOK ZIEMIA

BLOK POWIETRZE

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

BLOK WODA

BLOK PRZYRODA

BLOK ZIEMIA

BLOK POWIETRZA

Ścieżki dydaktyczne

Dużą pomocą w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w poznawaniu przyrody są wyznaczone na terenie Ośrodka i jego okolic ścieżki dydaktyczne:

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Załęczański Łuk Warty” i geologiczna ścieżka dydaktyczna „Wielki Łuk Warty”

Na podstawie opracowanych 4 tras długości ok. 10 km każda i wyznaczonych punktów programowych (*) poznacie przyrodnicze i kulturowe walory zachodniej i centralnej części Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (ZPK).

I trasa – *Ośrodek,* Starorzecze Wronia Woda, * Góra Św. Genowefy, * Żabi Staw, *Most w Bobrownikach
II trasa – *Kamieniołom, * Kurhany Książęce,* Parowy Łaszewskie, *Wąwóz Królowej Bony
III trasa – *Rezerwat Węże, *Góra Wapiennik, *Granatowe Źródła
IV trasa – Spływ kajakowy ok. 10 km z Bobrownik do Ośrodka

Wytyczone punkty ukazują elementy doliny rzecznej aktualnie, ale także dają możliwość wskazania pradoliny Warty. Umożliwia to poznanie i obserwację przyrody w ZPK, a w szczególności: rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, gatunków chronionych, biologii rzeki, typów siedliskowych lasu, pomników przyrody, roślinności wodnej i torfowisk. Ścieżka ta pozwala również na poznanie przeszłości geologicznej Wyżyny Wieluńskiej i doliny rzeki Warty.

Leśna ścieżka dydaktyczna „Źródełko”

Ścieżka pozwala zapoznać się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi ZPK.
Długość ścieżki 6 km, spacer trwa około 3 godz.

Na ścieżce proponujemy punkty programowe: *Jazz młyński, *Młyn w osadzie Kępowizna, *Pomnik przyrody dąb szypułkowy , *Źródełko „Ojawienia”, *Okopy z czasów II Wojny Światowej

Uczniowie mogą realizować tematy: roślinność (rosnącą wzdłuż doliny rzecznej, pomnik przyrody – dąb szypułkowy), pracę człowieka (młyn wodny, piec do wypieku chleba, żwirownia), gleby (analiza profilu glebowego).

Ścieżka dydaktyczna „Ośrodek”

Długość ścieżki wynosi 3 km. Spacer ścieżką trwa ok. 1,5 godz.

Trasa ścieżki obejmuje punkty programowe:

*Ośrodek, *Oczyszczalnia, *Starorzecze rzeki Warty, *Studnia głębinowa, *Terasa doliny Warty, *Aleja brzozowa, *Brama z wartownią.

Spacer po ścieżce umożliwia kontakt z przyrodą, pogłębienie wiedzy:

  • ekologicznej (wykorzystanie organizmów wskaźnikowych do oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska, praca mechaniczno-biologicznej oczyszczalni),
  • geologicznej (starorzecze i terasy rzeki Warty),
  • historycznej (poznanie miejsca, gdzie kiedyś był port rzeczny z centrum usługowym).

Ścieżka dydaktyczna „Ośrodek” to również zapoznanie ucznia z: typami krajobrazów, borem sosnowym, warstwową budową lasu, gatunkami charakterystycznymi dla każdej z warstw, starorzeczem, wpływem człowieka na środowisko, roślinnością przybrzeżną, glebami, pracą z mapą. Tutaj możemy nauczyć się: rozpoznawać mchy i porosty oraz inne gatunki runa i podszytu, obserwować zwierzęta żyjące w lesie, mierzyć kierunek i prędkość wiatru, odczytywać informacje z przyrządów w klatce meteorologicznej, obserwować motyle, pracować z mapą w terenie, prowadzić dziennik obserwatora przyrody. Możemy zobaczyć: dolinkę erozyjną, starorzecze, terasę zalewową, profil gleby bielicowej i mady, użytki ekologiczne, związki gleby z roślinnością.

Geologiczne ścieżki dydaktyczne

Trasa 1
Ośrodek – Kępowizna – Bieniec – Przywóz – Ogrobie – Madeły – Ośrodek

Trasa 2
Ośrodek – Kępowizna – Źródełko Objawienia – Kubery – Załęcze Wielkie – Ośrodek

Trasa 3
Ośrodek – Bukowce – Bobrowniki – Troniny – Załęcze Wielkie – Ośrodek

Trasa 4
Bobrowniki – Rezerwat Węże – Lisowice – dolina – Strugi – Kamienna Góra – Draby – Węże – Bobrowniki

Trasa 5
Wycieczka do cementowni ,,Warta”