W Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim

realizowane jest zadanie publiczne Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego

pt. „Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2021”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.